Instrukcja

Logowanie

Aby zalogować się do panelu administracyjnego, do głównego adresu strony – w pasku adresu przeglądarki – dopisz: /wp-admin np: http://www.nazwastrony.pl/wp-admin/ Następnie wpisz nazwę użytkownika oraz hasło. Kliknij przycisk Zaloguj się.

Dodawanie wpisu

Aby dodać nowy wpis do strony wybierz z menu Wpisy / Dodaj nowy. Pojawi się panel dodawania nowego wpisu. Wprowadź tytuł oraz treść nowego wpisu. Możesz skorzystać ze specjalnych bloków treści, dzięki którym dodasz elementy takie jak film na YouTube, kod mapy Google, czy post z Facebooka. Aby skorzystać ze specjalnych bloków, wybierając wybierz znaczek plusa obok pola dodawania treści wpisu. Następnie kliknij przycisk Opublikuj (w prawym górnym rogu ekranu), aby dodać nowy wpis do strony www.

Edycja wpisu

Aby wyedytować istniejący wpis strony, kliknij w menu Wpisy / Wszystkie wpisy. Pojawi się lista wszystkich wpisów dodanych do strony www. Odnajdź na liście wpis, który chcesz edytować. Najedź kursorem myszy na jego tytuł. Pojawi się dodatkowe menu, z którego należy wybrać opcję Edytuj. Pojawi się ekran edycji istniejącego wpisu. Po wykonaniu zmian we wpisie pamiętaj, aby kliknąć przycisk Zaktualizuj, który zapisze zmiany we wpisie.

Dodawanie strony statycznej

Aby dodać nową stronę statyczną, skorzystaj z menu Strony / Dodaj nową. Wprowadź tytuł oraz treść nowej strony. Następnie kliknij przycisk Opublikuj (po prawej stronie ekranu), aby dodać stronę do strony www.

Edycja strony statycznej

Aby wyedytować istniejącą stronę statyczną, kliknij w menu Strony / Wszystkie wpisy. Pojawi się lista wszystkich stron dodanych do strony www. Odnajdź na liście stronę, którą chcesz edytować. Najedź kursorem myszy na jej tytuł. Pojawi się dodatkowe menu, z którego należy wybrać opcję Edytuj. Pojawi się ekran edycji istniejącej strony. Po wykonaniu zmian na stronie pamiętaj, aby kliknąć przycisk Zaktualizuj, który zapisze zmiany na stronie.

Panel edycji wpisów / stron

Do edycji wpisów i stron służy wizualny edytor oraz edytor tekstowy. Można przełączać się pomiędzy nimi poprzez naciśnięcie odpowiedniej zakładki w prawym górnym rogu pola edycji treść (pod paskiem wpisywania tytułu).

Edytor tekstowy

Służy do zaawansowanej edycji treści i umożliwia dodawanie treści w formacie html.

Edytor wizualny

Służy do podstawowej edycji treści w modelu WYSIWYG (What You See Is What You Get). Posiada on podstawowe funkcje – takie jak pogrubianie, pochylanie lub przekreślenia tekstu.

Zmiana parametrów

Po prawej stronie dostępne jest menu Opublikuj, w którym możemy wybrać parametry wpisu, takie jak: – Stan: określa stan danego elementu (np. szkic, ktory nie jest dostępny z poziomu samej strony www) – Dostępność: określa poziom dostępu do wpisu lub strony statycznej – Wersja: Pozwala przeglądać wcześniejsze wersje wpisu lub strony statycznej – Opublikuj: Pozwala ustalić datę publikacji wpisu lub strony statycznej

Dodawanie obrazu wyróżniającego

Aby dodać obraz wyróżniający (zwany również okładką) do wpisu lub strony statycznej, należy przejść do zakładki Obrazek wyróżniający w polu edycji wpisu lub strony statycznej i dodać obraz poprzez kliknięcie przycisku Ustaw obrazek wyróżniający.

Gdy wprowadzisz zmiany, wciśnij przycisk Zaktualizuj.

Dodawanie obrazków

Aby wstawić obrazek do treści wpisu lub strony statycznej, przejdź do edycji wybranego elementu. Następnie umieść kursor tekstowy w miejscu, w którym chcesz dodać obraz. Wciśnij przycisk Dodaj medium znajdujący się nad edytorem. Kliknij w link Dodaj pliki. Następnie przeciągnij wybrane pliki graficzne w obszar z napisem Upuść pliki by je dodać lub wciśnij przycisk Wybierz pliki. Następnie wciśnij przycisk Wstaw na stronę (po prawej na dole). Pamiętaj, aby zapisać zmiany we wpisie.

Usuwanie obrazków

Aby usunąć obrazek z wpisu lub strony statycznej, przejdź do edycji wybranego wpisu lub strony. Następnie kliknij w obrazek, który chcesz usunąć z wpisu. Pojawi się panel edycji. Kliknij w skrajnie prawą ikonkę czyli Usuwanie obrazka. Po zmianie pamiętaj o tym, aby zapisać Wpis. Pamiętaj, że powyższa operacja usuwa obrazek z samego wpisu, natomiast nie z serwera.

Zarządzanie obrazkami

Do zarządzania obrazkami dodanymi do strony www służy opcja menu – Media. Kliknięcie opcji Media / Biblioteka spowoduje wyświetlenie wszystkich dodanych do strony www obrazków. Po kliknięciu w dany obrazek, wyświetli się okno z jego podsumowanie, z poziomu którego możemy: – Edytować obrazek (przycisk Edytuj obrazek) – Zmienić tytuł obrazka – Dodać opis do obrazka – Usunąć obrazek

Dodawanie galerii do wpisów lub stron statycznych

Aby dodać galerię zdjęć do wpisu lub strony statycznej, wejdź do trybu edycji wpisu lub strony statycznej. Kursorem tekstowym zaznacz miejsce, w którym chcesz umieścić galerię i wybierz blok specjalny „Galerie”. Następnie wybierz pliki aby je dodać. Następnie wciśnij zakładkę po lewej stronie: Utwórz galerię. Okno przełączy się na tryb dodawania galerii. Jeżeli wybrane zdjęcia są poprawne, kliknij przycisk Stwórz nową galerię. Galeria zostanie utworzona i otworzy się okno opcji galerii. Na tym etapie możesz zmienić kolejność wyświetlania zdjęć w galerii. Po prostu przesuń zdjęcia za pomocą lewego przycisku myszy. Wybór opcji Odnośnik do oznacza możliwość zmiany efektu dostępnego po kliknięciu na zdjęcie w galerii. Pamiętaj, aby zaktualizować wpis za pomocą przycisku Zaktualizuj. W ten sposób możliwe jest dodawanie galerii do zwykłych wpisów i stron statycznych.

Zarządzanie swoim kontem w systemie

Z poziomu menu Użytkownicy, możliwe jest zarządzanie swoim kontem w panelu strony www. Poprzez opcję Twój profil, możliwa jest zmiana hasła lub opisu konta.

Dodatkowe informacje

W zakładce Kokpit dostępna jest opcja „Materiały pomocnicze”, w ktorej znajdziesz szereg filmów instruktażowych. Pomogą Ci one w szerszym zapoznaniu się z systemem WordPress.

Rezerwuj online