Z uwagi na pandemię koronawirusa SARS-CoV-2 gabinet kosmetyczny SilkTouch wprowadza tymczasowe zmiany w regulaminie przyjmowania klientów. Zmiany obowiązywać będą do odwołania.

Przedstawiamy algorytm postępowania podczas wykonywania usługi w celu ograniczenia ryzyka zakażenia koronawirusem oraz zapewnienia bezpieczeństwa biologicznego klientom i pracownikom.

✅ Klient, wyrażający chęć stawienia się na wizytę w gabinecie kosmetycznym SilkTouch w Siedlcach zobowiązany jest do umówienia się na wizytę zdalnie, czyli poprzez rezerwacje online lub telefonicznie: ☎️ 25 307 07 77 lub ☎️ 577 000 231.
✅ Kwalifikacja przyjęcia klienta na wizytę następuje po weryfikacji telefonicznej.
✅ Po wstępnej weryfikacji klienta i uzyskaniu kwalifikacji do przyjęcia termin wizyty zostanie potwierdzony telefonicznie.
✅ Przychodzimy na umówioną godzinę (poczekalnia jest wyłączona z użytku).
✅ W przypadku opóźnienia na wizytę czekamy przed gabinetem.
✅ Po przyjściu do gabinetu klient dezynfekuje ręce, wypełnia ankietę epidemiologiczną.
✅ Klient zobowiązany jest do dezynfekcji dłoni i/lub korzystania z rękawic ochronnych oraz posiadania ochrony zakrywającej usta i nos, jeśli pozwala na to specyfika zabiegu. Zalecamy posiadanie własnych środków ochronnych.
✅ W przypadku braku przeciwwskazań do wykonania usługi klient zdejmuje odzież wierzchnią. Jeśli istnieje taka możliwość, prosimy pozostawić odzież w samochodzie.
✅ Należy przychodzić na wizyty bez osób towarzyszących.
✅ Podczas wizyty nie używamy telefonów komórkowych.
✅ Nasz personel jest wyposażony w środki ostrożności – maski, przyłbice, fartuchy itp.
✅ Klientów przyjmujemy w odpowiednich odstępach czasowych.
✅ Stosujemy tylko i wyłącznie certyfikowane środki do dezynfekcji powierzchni i skóry.
✅ Dezynfekujemy po każdym Kliencie powierzchnie kontaktowe, przestrzenie, narzędzia, urządzenia, pomieszczenia.
✅ Stosujemy się do wszystkich wytycznych Głównego Inspektoratu Sanitarnego.
✅ Podczas wizyty klient musi bezwzględnie stosować się do zaleceń personelu.

Brak dostępnego opisu zdjęcia.
Rezerwuj online